Algemene Voorwaarden - www.smart-systems.nl

One click for more sollutions
Bel mij terug
Direct bestellen
Stuur e-mail
Contact met WhatsApp
Direct bestellen
Bel mij terug
Stuur E-mail
Ga naar de inhoud
Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Smart Systems V.O.F. handelend onder de naam: Smart Systems
Gevestigd in Nijmegen en gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Arhnem.
Naam samenwerkingsverband  Smart Systems V.O.F.

1. Alle overeenkomsten van kopen en verkopen met Smart Systems zijn uitsluitend onderworpen aan de na volgende voorwaarden.
Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Smart Systems schriftelijk zijn aanvaard.
Met het geven van de opdracht aanvaardt klant de navolgende voorwaarden.

2. Betaling max binnen 8 dagen na ontvangst factuur per bank rekening van Smart Systems of contant.

3. Na gegeven opdracht wordt bij annulering minimaal 80 euro in rekening gebracht.
Tenzij annulering plaatsvindt eerder als een dag voor het afgesproken moment van ophalen.

4. Indien klant geen opdracht heeft gegeven voor dataveiligheid voor op te halen apparatuur aanvaardt Smart Systems geen enkele aansprakelijkheid
voor de gevolgen van uitlekken van gegevens als gevolg van niet formatteren van harddisks.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: reputatieschade, verlies aan potentiële klanten, kosten als gevolg van juridische procedures, aansprakelijkheid
van klanten van onze opdrachtgevers en verder mogelijke gevolgschades.

5. Smart Systems voert IT-materiaal – elektronica afval - bruin/witgoed en kantoor meubilair af.
Uitdrukkelijk uitgesloten zijn gevaarlijke stoffen – en klein chemisch afval.
De volgende groepen materialen zijn specifiek uitgesloten van onze dienstverlening:
Etsen stoffen, bijtende stoffen, radioactieve materialen (brandmelders welke radioactieve stoffen bevatten), organische vetten,
carcinogene stoffen (gecomprimeerde) gassen, ontbrandbare stoffen.
En verder alle stoffen en materialen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu.

6. Smart Systems stelt de opdrachtgever aansprakelijk indien er onjuiste informatie is gegeven over gevaarlijke stoffen.
Bovendien zal er indien nodig aangifte gedaan worden bij politie en inspectie van VROM.
Ook zal opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor vervolgschade en reputatieschade.

7. Goederen welke worden afgevoerd door Smart Systems worden eigendom van Smart Systems.
Het moment van eigendomsoverdracht is het moment van ontvangst. Met uitzondering van de onder punt 5 genoemde materialen.

8. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn,
of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de rechtbank in Den Bosch.

9. Alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

KVK 82006903 Vestigingsnr. 000005365007  - Kerkenbos 1103 B6546BC Nijmegen
Smart Systems   - 2021
Tel.    +31  38 755 01 67
Gsm. +31 6 19 37 99 09
Ons  adres is:

Kerkenbos 1103B
6546 BC NijmegenMo: 12:00 - 15:00
Di t/m Vr: 9:00 - 17:00

Inschrijven voor nieuwsbrief

Terug naar de inhoud